Open Vld Wilrijk en Open Vld Mortsel willen dat de berm naast de Spoorweglaan – R11 – Frans Van Dunlaan wordt opgewaardeerd door van de berm een recreatief park te maken met daar bovenop een fiets- en wandelbrug die Wilrijk met Mortsel verbindt (Park Spoor Zuid).

Hondeneigenaars van de wijk Oosterveld kennen de berm maar al te goed. De rest van de wijk komt er bijna niet. “De berm wordt momenteel amper gebruikt. Er ligt een pad en er staat een bankje, meer niet. De berm is tevens moeilijk toegankelijk via de Spoorweglaan. Nochtans is de berm een overblijfsel van de plaatselijke geschiedenis en is het een mooi stukje groen in de zuidrand van Antwerpen om te koesteren”, zegt Wilrijks districtsraadslid Alexandra D’Archambeau die recht naast de berm woont.

D’Archambeau zag graag een bredere invulling van de berm voor jong en oud: “Er is langs de kant van de Jozef Hermanslei enorm veel plek om een speelruimte in de richten waar kinderen uitbundig kunnen spelen. Men kan ook gebruik maken van de natuurlijke elementen om de speeltuin wat avontuurlijk te maken. Wilrijk wil haar eigen “Park Spoor Zuid”. De kers op de taart moet een fiets- en wandelbrug zijn over de Jozef Hermanslei die Wilrijk met Mortsel kan verbinden. Dit idee komt van de buurtgroep “Gebermte” die jaarlijks de Bermfeesten organiseren om het potentieel van de berm te belichten.

“Momenteel dienen fietsers terug naar beneden te fietsen en daarna opnieuw hun fiets naar boven te loodsen via de trappen richting Mortsel. Niemand doet dat en dus fietst iedereen gewoon op het fietspad naast de baan. Dat is zonde natuurlijk aangezien er boven zo’n mooi pad ligt” voegt D’Archambeau er aan toe.

Dat er een kostenplaatje aan dit project zal vasthangen beseft D’Archambeau maar al te goed: “Investeren in een groenere buurt is sowieso erg belangrijk. Wij hopen dan ook dat dit project de volle steun zal krijgen van de Stad Antwerpen, de Provincie en zelfs het Vlaams Gewest zodat wij dit project samen met Mortsel kunnen realiseren.”