Vanochtend, tussen acht en halfnegen, voerde Open Vld Wilrijk een verkeersactie aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan en de Spoorweglaan.

Districtsschepen Werner Theuns (links op de foto): ‘We willen van de Spoorweglaan tot aan de Groenenborgerlaan een fietsstraat maken en uiteraard moet er werk worden gemaakt van de her-aanleg van dit kruispunt maar dat is een zaak die al lang lopende is bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Kijk even hoe de fietsers nu in verschillende fasen het kruispunt moeten kruisen. Het idee van de fietsstraat is niet nieuw. Twee jaar geleden heb ik daar al eens voor samengezeten met bewoners en met mensen van het Sint-Augustinusziekenhuis. Die waren allemaal voorstander. Uiteraard zouden prioritaire voertuigen voorrang krijgen.’

In het bestuursakkoord staat het idee voor een fietsstraat trouwens ingeschreven. ‘Binnen het college wijzen de neuzen in dezelfde richting. Alleen willen wij als Open Vld Wilrijk er wel een prioriteit van maken. De parkeerplaatsen zouden in dat geval opzij moeten worden geschoven. We hebben een budget om fietsstraten aan te leggen en/of te vernieuwen. Omdat deze fietsstraat naast een gewestweg is gelegen, kunnen we ook een subsidiedossier aanvragen. Luk Lemmens (N-VA), die bij ons in het gemeentebestuur zit, is als provinciaal gedeputeerde ook een fervent voorstander van het gebruik van de fiets. We rekenen dus ook op zijn medewerking.’

Metingen over de passage van het fiets- en andere verkeer op het kruispunt zijn er niet, of althans, ze zijn niet accuraat. ‘Wanneer de politie  nu metingen uitvoert dan moeten we vaak drie-vier maanden wachten op de resultaten. Daarom hoop ik dat het college telramen aankoopt.’ Het systeem is heel eenvoudig: via een microcomputer plus lage-resolutiecamera worden  vrachtwagens, auto’s, fietsers of voetgangers geteld.

Spoorweglaan is niet ons enig project, maar wel het belangrijkste

Omdat we maar anderhalf miljoen euro kunnen uitgeven moeten er subsidies komen want voor alle duidelijkheid: de Spoorweglaan is niet onze enige project, maar het is wel het belangrijkste. Cruciale verbindingsassen moeten worden geasfalteerd. Aan de Edegemsesteenweg ligt een fietspad dat er niet uitziet. Ook dat is ingeschreven om te worden vernieuwd. Ook is er een project in de Doornstraat, dat zal moeten worden uitgewerkt in overleg met buurgemeente Edegem. Verder de Jules Moretuslei die men indertijd is ‘vergeten’ over te dragen van de provincie naar de stad en waar we dus alleen maar werken kunnen uitvoeren in overleg met de provincie. De rijweg begint op verschillende plaatsen te verzakken. ‘

Hetzelfde subsidieverhaal duikt op voor de Atomiumlaan, een straat die tussen twee provinciale wegen ligt, en tenslotte is er de vernieuwing van het Boekveldsplein, de Eenheidstraat en de Uitspanningstraat. ‘Dat is een ideaal voorbeeld van hoe wij als district met beperkte middelen toch iets kunnen realiseren. De her-aanleg gaat gepaard met rioleringswerken zodat wij 640 000 euro van de kosten op ons moeten nemen. Water-Link staat in voor 800 000 euro. De rekening is gauw gemaakt: zonder structureel overleg hadden wij 1,4 miljoen moeten ophoesten. Bedoeling van al deze werken is om te bewijzen dat Wilrijk Wilrijk kan zijn en geen aanhangsel van Antwerpen.

Verschenen op MortselTV op 17/01/20 – Artikel & foto door EM